Rumfolket - Besøgende
( Vores venner fra andre planeter, systemer, galaxer )
 
  
   
1
 
2
Min indledning om Rumfolket / Rumskibe
 
3
Egne oplevelser med Rumfolk/Rumskibe (2)
 
4
Tilsendte indlæg om andre eksistenser m.m. (0)
 
5
Opsamlede via web (0)
 
 
 
 
 Observatører - Inkarnerede rumbevidstheder - Engle - Deva´er
 
Hvis du er på visit eller "landet" her på jorden, og oprindeligt kommer fra et andet sted - planet - plan i det kosmiske univers eller mælkevejen eller om du er en af Jordens faste "stab/beboere" og har set når gæster fra disse universer besøger os på Jorden - i rumskibe eller den form og udseende de nu end har ifølge deres oprindelsessted, så vil jeg gerne høre fra dig på E-mail.

Din autentiske fortælling, vil jeg indsætte under Kategori 4.

Hvorfor nu det ?
For at få og viderebringe et så farverigt og nuanceret billede af vores medbeboere i dette og andre universer, samt generelt være med til at bevidstgøre deres eksistens.
 
E - mail: shakal@live.dk