Retur:
Maj oversigt
Retur:
12 Månd. oversigt
Retur:
Kursus materialer
Retur:
Tema oversigt
Links:
Ugens 7 dage
Wesak Fest - 2018
Ved fuldmånen i Tyrens tegn - Søndag 30. April kl. 12.08
Retur:
Aktuelle Nyheder
Retur:
Portal
Retur:
Retur:
Tegning / billeder
 
Externe/interne links
Externe/interne links
 
DEN STORE
INVOKATION
 
Oplæst på Dansk
 
Fra Lysets kilde i Guds sind
lad lys strømme ind i menneskers tanker
lad lyset komme til jorden.
 
Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte
lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter
må Kristus komme tilsyne på Jorden.
 
Fra centret hvor Guds vilje er kendt
lad hensigt lede menneskers små viljer
den hensigt mestrene kender og tjener.
 
Fra centret vi kalder menneskeheden
lad Planen for kærlighed og lys fuldbyrdes
må den forsegle døren til det onde.
 
Lad lys og kærlighed og kraft
genoprette Planen på jorden.
 
THE GREAT
INVOCATION
 
Spoken in English
 
From the point of Light within the mind of Go
let light stream forth into the minds of men
let light descend on Earth.
 
From the point of love within the heart of God
let love stream forth into the hearts of men
may Christ return to Earth.
 
From the centre where the will of God is known
let purpose guids the little wills of man -
the purpose which the masters known and serve.
 
From the centre which we call the race of men
let the Plan of love and light work out
and may it seal the door where evil dwells.
 
Let light and love and power
restore the Plan on Earth.
 
 
 
Buddha fuldmånen 4.5.2015
 Hvad er Wesakfesten? 
De lidt svære ord eller fremmedord.
Invokation - påkaldelse
Evokation - svar
 
 
 
 
 
 
 
Den er højtiden for Buddha, som er forbindelsesleddet mellem det højeste åndelige center Shamballa - (Centret for Guds Vilje) og Det Store Hvide Broderskab/Hierarkiet.

Buddha er personoficeringen af Gud Visdom, et udtryk for lys og symbolet på den Guddommelige hensigt.

Dette er den store orintalske højtid.
De lidt svære ord eller fremmedord.
Invokation - påkaldelse
Evokation - svar
 
 
 
 
 
 
 

 
De 3 store højtider i året er:
Den 1. store Højtid er Påskefesten, som er ved fuldmånen i Vædderen den 4.4 - 2015 - kl. 14.07.
Den 2. store Højtid er Wesakfesten, som er ved fuldmånen i Tyren den 4.5 - 2015 - kl. 5.44.
Den 3. store Højtid er Den Gode Viljes Fest ved fuldmånen i Tvillingernes tegn 2.6 - 2015 - kl. 18.22.
 
Mindre højtider vil finde sted i forbindelse med de resterende fuldmånefester i året og fastslå de Guddommelige egenskaber i menneskenes bevidsthed, ligesom de 3 store fastslår de 3 Guddommelige aspekter. Således vil de 12 årlige Højtider udgøre en åbenbaring af det Guddommelige.
 
   
Hvorfor virker Invokationen ( påkaldelsen - evt. Den Store Invokation )
   
Al påkaldelse er baseret på tankens kraft, navnlig i dens telepatiske aspekt, væsen og kommunikations evne.

Menneskernes forenede invokative tanke og den nye verdenstjenergruppes koncentrerede styrede tanke udgør en udadgående energistrøm.

Denne vil telepatisk nå de åndelige væsner, som er følsomme og modtagelige for sådanne impulser.

Deres fremkaldende svar, udsendt som åndelig energi, vil derefter nå menneskeheden, efter at være blevet nedtrappet til tankeenergi, der i den form vil øve en passende passende indflydelse på menneskenes bevidsthed som overbevisende, inspirerende åbenbaring.

Sådan har det altid været i verdens åndelige udvikling. For det menneske der induviduelt udfører en Invokation (påkaldelse) gælder den samme fremgangsmåde også.
   
Hvad er formålet med disse Højtider?
  
De 3 store højtider Påskefesten, Wesakfesten og Den Gode Viljes fest er at betragte som udtryk foe den Guddommelige treenighed og de øvrige 9 mindre fuldmånefester vil understrege den indbyrdes sammenhæng i helheden og således løfte det Guddommelige ud af den individuelle og personlige sfære op i den Guddommelige hensigts universelle sfære.
 
 
Wesak festen - hvad handler den om?
 
2015 - YouTube - THE WESAK FESTIWAL - the full moon of the Buddha
 
2014 - YouTube - THE WESAK FESTIWAL - the full moon of the Buddha
 
2013 - YouTube - THE WESAK FESTIVAL - the full moon of the Buddha
 
   
 
 
   
   
Top
Top