Arbejdet i Løvens tegn ( LEO ) - ca. 24.7 - 23.8
     
 
    Generelt om Løvens tegn.    
 
( Det er et ild-tegn )
( Det er et ild-tegn )
     
Det er et ild-tegn, og mennesker der er født i dette er udprægede handlingsorinterede.
De tre ildtegn er Løven, Skytten og Vædderen.
Det er et ild-tegn, og mennesker der er født i dette er udprægede handlingsorinterede.
 
Hvornår er der fuldmåne?
 

 
Temperamentet.
Temperamentet er kolerisk, det vil sige fuld fart på. Ildtegnene er de mest energiske - aktive og selvcentrede.

Til gengæld kniber det med indlevelsen i andre, og tålmodighed er der heller meget af. Tingende skal ske NU, og derfor er der noget hurtigt og kontant over disse mennesker.
 
     
  Opførsel:
Aktiv, varm, levende, udfarende, selvcentreret.
 
     
  Styrke:
Skaber resultater, Sætter ting i gang. Vil vinde. Tror på sig selv. Har meget energi.
 
     
  Svaghed:
Intolerance, Mangler indlevelsesevne.
 
     
  Instinktivt reaktionsmønster:
Aggressivitet. Dramatiske udbrud.
 
     
  Tankegang:
Hurtig, impulsiv, intuitiv, "også mig" mentalitet.
 
     
  Prototyper:
Eventyreren, initiativtageren, diktatoren, hystaden, pralhalsen.
 
     
 
 
     
 
Eksempler på, hvad der kendetegner et menneske, som har for
eller for mange planeter i et af Ildtegnene.
 
   
  Hvis man har mange planeter i Vandtegnene:
Hvis man har 5-6 eller flere planeter i ILD-Tegnene, og altså er stærktr epræsenteret i elementet, har men en tendens til at brænde sig selv op.

" Lev stærkt, dø ung" kunne næsten være deres motto.
 
     
 

Hvis man til gengæld er svagt repræsenteret i Vandtegnene:
Hvis man til gengæld er svagt repræsenteret i dette element, mangler der en indre gejst.

Selvtilliden er ofte lav, selv om man ofte ser, at disse mennesker kompenserer for den udadtil.

Men dybest set savnes den energi og det humør, der "vibrerer" fra personer med meget ILD.

 
     
 
 
     
 
Uddybende omkring Løven
 
     
 

Fra esoterikerens synspunkt er 5 menneskets tal, for mennesket er en guddommelig Guds søn/datter + firheden, der består af den lavere 4 foldige natur.

Det vil sige:

1. en guddommelig Guds søn/datter.
2. mentallegemet.
3. følelseslegemet.
4. vitallegemet(det æteriske legeme).
5. det fysiske hylster (den fysiske krop).

 
 
 
 
 
     
 
 
     
 

Det er i Løven at mennesket bliver det, der okkult kaldes den 5 takkede stjerne, for den stjerne står som symbol for individualisering, for menneskeheden, for mennesket der erkender sig selv som et enkeltindivid, og som er vidende om, at han er det højere selv.

Det er i dette tegn vi begynder at bruge ordene "jeg", "mig" og "mit".

I Løven ses det kosmiske sind hos individet give sig til kende som det lavere sind fornuften, og dette lavere aspekt må ofres, og menneskets ubetydelige sind må underordne sig det universelle sind.

Dette er den sande korsfæstelse, opofrelse af spejlbilledet for virkeligheden, opofrelse  af det lavere aspekt for det højere, og af den individuelle enhed for den store helhed.

Det var disse egenskaber, Kristus viste.

Han viste sig som skaberen.

Han viste sig som den, der virkede under indflydelse af det illuminerede sind.

Han persoficinerede i sig selv Guds kærlighed, og han kaldte sig verdens Lys.

Opgaven/problemet i Løvens tegn er det samme, korsfæstelsen af det lavere selv og sejr over den individuelle selvhævdelse.

 
     
 
 
     
 
Lidt om hypofysen contra opgaven/arbejdet i Løvens tegn.
 
 

Når denne kirtel fungerer korrekt og fuldt ud, får vi en personlighed, der er afrundet og aktiv, som har selvkontrol, og hvis kendetegn er en udpræget mental aktivitet, og udholdenhed.

Denne kirtel koordinerer de andre, kontrollerer væksten og er væsentlig for livet.

Hypofysen er dobbelt i sin form, i den ene af dens lapper, den frontale eller hypofyseforlappen, findes sædet for det ræsonnerende sind, intellektet og i den anden, i hypofysebaglappen, findes sædet for den emotionelle, fantasifulde natur.

Hvor der er mangelfuld udvikling af denne kirtel, kan man finde både følelses og mentale defekter.

Det er i denne hule, at den udviklede personligheds eller individualitets løve har sit leje, og det er her at du må sejre, ved i bevidstheden at "spærre" for bagudgangen, det vil sige spærre for hypofysebaglappen, hvor sædet findes for den emotionelle, fantasifulde natur har sin åbning og kontrollere den.

Dette for at du kan kontrollere personligheden med dit højere sind.

For det er først, når du har spærret åbningen til de personlige følelser (hypofysebagklappen) og kastet din personligheds mønster/struktur bort (din trofaste kølle), og derved nægter at leve/føre et personligt egoistisk liv og trænge ind den åbning, der repræsenteres af hypofyseforlappen, du kan tæmme personlighedens løve i hulen.

 
     
 
 
     
 
Lidt forord før energi-øvelser.
 
     
  De 3 tegninger efterfølgende viser med øvelsen Merkur, nemlig din kanal hjem-af-til, altså ovenover dit kronecenter/isse, samt symbolet for samme nedenunder og de 3 positive kvaliteter Indre balance – Indre Styrke - Respektfuldhed, vil disse kunne virke som en Gylden nøgle til planetens energi.  
     
  Når du er færdig med øvelsen.  
  Fører du dit symbolbillede væk fra kanal hjem-af-til, og ud i din bevidstheds beredskabsrum, som kan rumme uendeligt. Der er her plads til hvad du finder interessant og nyttigt.

Din kanal hjem-af-til er fri til er så atter fri til at kunne modtage og interagere med din sjæl, ånd, Jeg Er Nærværelse og Gudsbevidsthed, samt åndelige vejledere og skytsånder.

Og se din kanal åben og fri hjem-af-til, gerne indeholdende en regnbue, som går fra din isse og lodret op til din Jeg Er Nærværelse (som er indeholdende det Guddommelige i dig - dit højere selv og den del af guddommens "gnist/flamme" - bevidsthed, som du siden tidernes morgen er bærer af.
 
     
 
Eksempel er med MERKUR - øvelsen.
Intunet - for at komme i samklang
med Merkur-energi.
Her fri-kobler du atter.
     
 
Vigtigt - Vigtigt
At du i din daglige færden, "ser" din kanal åben og fri hjem-af-til, gerne se en regnbue gå fra din isse og lodret op til din Jeg Er Nærværelse (indeholdende det Guddommelige i dig - dit højere selv og den del af guddommens "gnist" - bevidsthed, som du har med dig og har haft siden tidernes morgen.

At være dagsbevidst tilkoblet dit hjertecenter midt på brystkassen samtidigt
med at du er tilkoblet din højere lysbevidsthed.
Her tilkobler du dig atter dit indre lys-netværk, sjæl, Jeg Er Nærværelse og jordforbindelse.
   
 
     
 
 
     
 

Den universelle udviklingsplan og de energier, som benyttes fra Jordens indre styre kan til tider være svære at håndtere for os som mennesker, så hvis du i dit liv oplever at have behov for integrering af Løvens styrende energier kan efterfølgende øvelser være et vældig godt tilskud til dette.

Men før du går i gang med den, er det vigtigt at du etablerer en god og solid forbindelse til dit personlige indre netværk af lysforbindelser ( sjæl, ånd og Gud i dig, samt dine åndelige guider ), samt en god jordforbindelse, så du har rødderne/tovholderne til dine personligheds legemer i orden.

 
     
 
Til dette kan efterfølgende Jordforbindelses-øvelse benyttes:
 
     
 

Forbind dig med din individuelle højere bevidsthed af lys, ved at lede bevidstheden til hjertecentret midt på brystkassen, herefter lodret opadtil din sjæls legeme – og videre herfra opad til din ånds legeme - Gud og lyset i dig.

Du kan eventuelt mentalt eller følelses mæssigt se/visualisere, at du knæler for lysets kilde i Guds sind, her symboliseret ved en mægtig gyldenhvid sol, omgivet af en mælkehvid tåge. I midten af solen brænder en strålende hvid/gylden flamme.

Lad nu din bevidsthed smelte sammen med denne med et Lysets vilje ske eller Guds vilje ske.

Skab herefter jordforbindelse ved at lede bevidstheden ned til dine fødder og herfra visualisere at:
- et rodnet af energi omslutte Moder Jords fysiske legeme, kloden eller
- se at dybe rødder af energi fra undersiden af fødderne – forbinder sig med Moder jords indre væsen ( kan visualiseres som en strålende gylden sol).

Og se herefter hvorledes energierne strømmer igennem dig – både fra Moder jord under dig og Lysets kilde i Solen, som du er forbunden med oven dig.

Derved undgår du energiforstoppelse – energi-ophopning.

Genskab kontinuerligt din jordforbindelse, hvis du under træningen med valgte energi øvelse skulle føle angst - oplever at du bliver for højtflyvende.

 
     
 
 
     
 

Du kan integrere Løvetegnets styrende energier
og forøge dine resurser til arbejdet og læreproccessen i dette tegn.

Den universelle udviklingsplan og de energier, som benyttes fra Jordens indre styre kan til tider være svære at håndtere for os som mennesker, så hvis du i dit liv oplever at have behov for integrering af Løvetegnets styrende energier kan efterfølgende øvelse være et vældig godt tilskud til dette.

Nedenstående er symbolkort for nogle af Løvens energier. Ved at tænke=intune, bringe dig i samklang med symbol og navn på planeten, ved at visualisere symbolet og tænke på dets positive kvaliteter, vil energikortet virke som en Gylden nøgle til pågældende energi.

Hvorefter de positive kvaliteter vil strømme ned og ind i dit energifelt/aura, med deraf følgende udvidelse af din dagsbevidsthed og berigelse af livet i hverdagen.

 
     
 
Den styrende planetenergi i Løven (Leo)
 
     
 
Solen 1. stråle
 
 
 
  Ovenstående er symbolkort for planetenergierne og virker som fokuspunkter for dagsbevidstheden – på samme måde som Ikonbilleder på PC´en – altså når du vælger en planetenergi øvelse, aktiverer du den, ved at bevidst at føre ikon billedet hen over issen eller kronecenter og visualiserer navn, symbol og mentalt fremsiger de 3 kvaliteter.  
     
  Som herefter vil gensvare, ved at lade valgte planets positive kvaliteter strømme ned i din dags-bevidsthed – dit energifelt/din aura og forøge/tilføre valgte positive kvaliteter i dit daglige liv.  
     
 

Den universelle udviklingsplan og de energier, som benyttes fra Jordens indre styre/det hvide broderskab, kan til tider være svære at håndtere for os som mennesker i inkarnation, og energibilledet virker som en Gylden nøgle eller et ikon, som du tankemæssigt altid kan stille ind på (intune på), hvorved forbindelsen er etableret.

Du vil blive foræret "åndelige gaver" i højere grad end tidligere, fordi du nu via dit eget indre netværk af energier, bevidst samarbejder med det universelle Lys.

 
     
 
 
     
 
   Nøgleord omkring planeten Solen dens energier.    
 
     
 

Symbolet på kortet illustrerer med strålerne ud fra cirklen, overskridelse af egne grænser - vi har kun de grænser vi selv stiller.

Solen forstærker æterlegemet/vitallegemet, giver energi og en dynamisk og ekspansiv livsglæde.

Den er god ved kroniske sygdomme, afkræftelse, samt ved indre og psykisk hårdhed.

Solen repræsenterer Jeget, personligheden, faderen, kongen, autoriteten, livskraft vitalitet, ansvar, selvstændighed, maskulint princip.

God til sygdomme i luftvejene, forkølelse.

God til healing af ældre mennesker.

God for usikre mennesker.

Solen stimulerer til at give slip på kropspanser, åbne sig og samarbejde.

 
     
 
 
     
 
Solens positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed.
Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser,
i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Solens positive
energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem.
 
     
 
Positiv aspekteret ------------------------------------- Negativ aspekteret.
Sand hengivenhed -------------------- Højtravende, svulstig, opblæst.
Tro, trofast -------------------------- Uvillig til enhver forandring.
Højmodig, højsindet -------------------- Despotisk(tyranisk).
Stolt ----------------------- Sentimental, overstrømmende.
Herskende ------------------ Enevældig, uindskrænket.
Munter ------------------- Barnlig munter, spøgefuld.
Rundhåndet, gavmild --------------- Dominerende.
Levende ------------------ Ryggesløs, lastefuld.
God organisator ----------------- Nedladende.
Ophøjet, værdig ------------------ Arrogant.
Magtfuld -------------------- Ekstravagant.
Kongelig -------------------- Overbærende.
 
     
     
 
 
     
 
5. Arbejde
Allegori For Løven. ca 23.7 - 22.8 ( LEO )
 
   
 
Og det var morgen, da Gud stod over for sine 12 børn og såede frøet til det menneskelige liv i hver af dem.
 
   
 
Et for et trådte børnene frem for at modtage den gave, han havde tiltænkt dem.
 
   
 
Roligt trådte Løven frem og Gud talte;
 
   
 
Til dig, Løve, giver jeg det arbejde at vise mit skaberværk i al sin glans. Men du må
vogte dig for stolthed og altid huske på, at det er mit skaberværk, ikke dit.
For hvis du glemmer dette, vil mennesket foragte dig. Der er megen glæde i det
arbejde, jeg giver dig, hvis du blot gør det godt.
 
   
 

For dette vil du få ærens gave.
 
   
 

Og Løven trådte tilbage til sin plads.
 
   
 
Derpå sagde Gud: I har alle en del af min tanke. I må ikke begå den fejl at tro, at jeres del er hele min tanke, og i må heller ikke begære at bytte med hinanden.

For i er alle fuldkomne, men det vil i ikke vide, før i alle 12 er blevet ET.

For da vil hele min tanke blive åbenbaret for jer alle.
 
   
 
Og børnene gik, idet de alle var fast besluttet på at udføre deres hverv så godt som muligt, så de kunne modtage Guds gaver.

Men ingen forstod ganske sit hverv eller sin gave, og da de vendte forvirrede hjem, sagde Gud:

I tror alle sammen at andre gaver er bedre. Derfor vil jeg tillade jer at bytte.
 
   
 
Og for et øjeblik var alle børnene glade, idet de tænkte på deres nye missions muligheder.

Men Gud smilede, mens han sagde:
I vil vende tilbage til mig mange gange og bede om at blive fritaget for jeres mission, og hver gang vil jeg opfylde jeres ønske.
 
   
 
Jeg giver jer al den tid, i behøver, til at gøre det, men først når det er gjort, kan i blive hos mig.
 
   
 
 
   
 
Løven: Jeg er Den, og Den er Mig.
 
   
 
Konge af hjertet
(Løven)

Herre i mit hus er jeg,
huset er jeg ikke,
ulig sneglen på sin vej
får det gerne ligge.

Sten på sten gør ingen drot,
ej det imponerer,
i mit hjerte er mit slot,
herfra jeg regerer.

Herfra stråler lyset ud,
hvormed jeg vil lede
alle, som på himlens bud
derom måtte bede.

Ly for regn og læ for blæst
byder jeg i ånden
den, der kommer her som gæst,
og tillige hånden.

Altid er der hjerterum
for en sjæl, der armes,
kærlighed gør kulden stum,
når med lys der varmes.

Dér, hvor sjælen peger hen,
vil vi sammen vandre,
den er mig, og jeg er den,
é n blandt mange andre.
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
Hvad enten du vil erkende det eller ej, så ER du barn af Lysets kilde, det Universelle Kosmiske Lys’ bevidsthed, med dertil hørende forbindelse, - rettigheder og ansvar for aktiv handling, uanset hvor du befinder dig på udviklingsvejen.
 
     
  Hvordan finder du ud af, i hvilken retning du mest hensigtsmæssigt skal bevæge dig? Jeg har her benyttet en kanalisation af Elieen Caddy fra hendes bog Dit Indre Univers - som forøvrigt kan købes hos Borgens Forlag.  
     
 
Dagens Ord fra 4.3.2009 af Elieen Caddy
 
  Der spildes virkelig megen tid og energi, fordi du ikke tager dig tid til og gør dig umage for at være stille og vente på Mig!

Det er den hemmelige løsning på enhver situation. Hvorfor ikke bevise det for dig selv og omsætte det i praksis, så du kan se, hvordan det virker?

Alt forbliver en teori, indtil du går i gang og sætter det på en prøve.

Dette liv er meget virkelighedsnært og meget praktisk, et liv hvor der skal handles.

Det er ikke kun en teori, men det er op til dig at gøre noget ved det for at bevise, at det forholder sig sådan.

Det er blevet dag, men hvis du ikke trækker gardinerne fra, bliver du ved med at være i mørket.

Der er vand i vandhanen, men hvis du ikke åbner for hanen og lader vandet strømme, forbliver det statisk.

Der kan ligge mad på din tallerken, men hvis du ikke fører det ind i munden og spiser det, får du ingen gavn af det.

Begynd derfor at handle og gør det nu.

 
     
 
  GUD  
  Den Universelle Fader - Moder  
  Den Universelle Lysbevidsthed  
  Den Universelle Kosmiske Kristus  

Når du vender din ydre opmærksomhed ind gennem hjertecentret (midt på brystkassen) og lodret opad er:

Afstanden til Gud - til lysets og kærlighedens kilde - til den universelle Kosmiske Kristus aldrig længere
end at tanken og følelsen rækker.
 
     
Top
Tilbage til Zodiak!
Top