Arbejdet i Vægtens tegn ( Libra ) - ca. 24.9 - 23.10
     
 
    Generelt om Vægtens tegn.    
 
Et mentalt, intellektuelt tegn
Et mentalt, intellektuelt tegn
 
 
Hvornår er der fuldmåne?
De tre lufttegn er Vægten, Tvillingen og Vandmanden.
Hvornår er der fuldmåne?


 
Temperamentet.
De er ide-mennesker og har deres styrke i det mentale og intellektuelle.
Opførsel:
Nysgerrig, levende, omskiftelig, frihedselskende.

Styrke:
Iderig, kommunikerende, omgængelig, uforudsigelig, objektiv, tolerant.

Svaghed:
Overfladiskhed, ansvarsløs, efterrationaliserende. Skal lære at bruge sine følelser i stedet for at distancere sig.

Instinktivt reaktionsmønster:

Konfliktsky. (Lad mig komme væk).

Tankegang:

Sprælsk, spontan, "brainstorming", kræver at forstå alt.

Prototyper:
Den distræte professor,, humoristen, læsehesten, den fødte sælger (taler kunderne ihjel), fantasten.
 
     
 
 
     
 
Eksempler på, hvad der kendetegner et menneske, som har for
eller for mange planeter i et af Lufttegnene.
 
   
  Hvis man har mange planeter i Lufttegnene:
Hvis man har mange planeter i Lufttegnene og altså er stærkt repræsentereti Luftlementet, har man en tendens til ikke at kunne gøre noget uden at tænke først.
Der kan være noget handlingslammet over dem, netop fordi de kun er i kontakt med deres mentale egenskaber.

Hvis man til gengæld er svagt repræsenteret i Lufttegnene:
Hvis man til gengæld er svagt repræsenteret i Luftelementet, det vil sige har for lidt Luft i sit horoskop, savner man ofte nysgerrighed og kan have svært ved at vænne sig til nye ideer og mennesker.

Kort sagt de mangler "lethed" og ser sig gerne gal på dem, der er for intellektuelle eller har sans for humor.

 
   
   
     
 
 
     
 
Lektien der skal læres i Vægten. (Libra).
 
     
  Som altid ligger der foran den, der er født i hvilket som helst tegn, et valg mellem godt og ondt, alt afhængigt af udviklingstrin og graden af sensitivitet.

Det er i dette tegn at der stimuleres til afbalancering af modsætningernes par.

Hvor fordomme skal afløses af sund dømmekraft og skelneevne.

Hvor træghed - dumhed skal afløses af entusiatisk visdom.

Hvor materialisme stimuleres til at erstattes med åndelighed.

Hvor begær efter sex og penge stimuleres til at overvindes, ved at "løfte/hæve" bevidstheden op til et højere niveau/plan.

Det er kort sagt et tegn for afbalancering, for omhyggelig afvejning af værdier, og for og for opnåelse af den rette ligevægt mellem modsætningernes par.
 
 
 
 
 
     
 
Nøgleord for det almindelige livs hjul og det åndelige livs hjul.
 
     
  Hvis du ikke arbejder bevidst med dig selv (det almindelig livets hjul= udvikling i livets modsætningsspil) gælder nøgleordene:
Lad valg blive truffet.

Hvis du arbejder bevidst med dig selv (det omvendte hjul=lysets og den åndelige udviklingens vej) gælder nøgleordene:
Jeg vælger den vej, der går mellem de to store kraftlinjer.
 
     
 
 
     
 
Lidt forord før energi-øvelser.
 
     
  De 3 tegninger efterfølgende viser med øvelsen Merkur, nemlig din kanal hjem-af-til, altså ovenover dit kronecenter/isse, samt symbolet for samme nedenunder og de 3 positive kvaliteter Indre balance – Indre Styrke - Respektfuldhed, vil disse kunne virke som en Gylden nøgle til planetens energi.  
     
  Når du er færdig med øvelsen.  
  Fører du dit symbolbillede væk fra kanal hjem-af-til, og ud i din bevidstheds beredskabsrum, som kan rumme uendeligt. Der er her plads til hvad du finder interessant og nyttigt.

Din kanal hjem-af-til er fri til er så atter fri til at kunne modtage og interagere med din sjæl, ånd, Jeg Er Nærværelse og Gudsbevidsthed, samt åndelige vejledere og skytsånder.

Og se din kanal åben og fri hjem-af-til, gerne indeholdende en regnbue, som går fra din isse og lodret op til din Jeg Er Nærværelse (som er indeholdende det Guddommelige i dig - dit højere selv og den del af guddommens "gnist/flamme" - bevidsthed, som du siden tidernes morgen er bærer af.
 
     
 
Eksempel er med MERKUR - øvelsen.
Intunet - for at komme i samklang
med Merkur-energi.
Her fri-kobler du atter.
     
 
Vigtigt - Vigtigt
At du i din daglige færden, "ser" din kanal åben og fri hjem-af-til, gerne se en regnbue gå fra din isse og lodret op til din Jeg Er Nærværelse (indeholdende det Guddommelige i dig - dit højere selv og den del af guddommens "gnist" - bevidsthed, som du har med dig og har haft siden tidernes morgen.

At være dagsbevidst tilkoblet dit hjertecenter midt på brystkassen samtidigt
med at du er tilkoblet din højere lysbevidsthed.
Her tilkobler du dig atter dit indre lys-netværk, sjæl, Jeg Er Nærværelse og jordforbindelse.
   
 
     
 
 
     
  Den universelle udviklingsplan og de energier, som benyttes fra Jordens indre styre kan til tider være svære at håndtere for os som mennesker, så hvis du i dit liv oplever at have behov for integrering af Vægtens styrende energier kan efterfølgende øvelser være et vældig godt tilskud til dette.

Men før du går i gang med den, er det vigtigt at du etablerer en god og solid forbindelse til dit personlige indre netværk af lysforbindelser ( sjæl, ånd og Gud i dig, samt dine åndelige guider ), samt en god jordforbindelse, så du har rødderne/tovholderne til dine personligheds legemer i orden.
 
     
 
Til dette kan efterfølgende Jordforbindelses-øvelsebenyttes:
 
     
  Forbind dig med din individuelle højere bevidsthed af lys, ved at lede bevidstheden til hjertecentret midt på brystkassen, herefter lodret opadtil din sjæls legeme – og videre herfra opad til din ånds legeme - Gud og lyset i dig.

Du kan eventuelt mentalt eller følelses mæssigt se/visualisere, at du knæler for lysets kilde i Guds sind, her symboliseret ved en mægtig gyldenhvid sol, omgivet af en mælkehvid tåge.

I midten af solen brænder en strålende hvid/gylden flamme.

Lad nu din bevidsthed smelte sammen med denne med et Lysets vilje ske eller Guds vilje ske.

Skab herefter jordforbindelse ved at lede bevidstheden ned til dine fødder og herfra visualisere at:

- et rodnet af energi omslutte Moder Jords fysiske legeme, kloden eller

- se at dybe rødder af energi fra undersiden af fødderne – forbinder sig med Moder jords indre væsen ( kan visualiseres som en strålende gylden sol).

Og se herefter hvorledes energierne strømmer igennem dig – både fra Moder jord under dig og Lysets kilde i Solen, som du er forbunden med oven dig.

Derved undgår du energiforstoppelse – energi-ophopning.

Genskab kontinuerligt din jordforbindelse, hvis du under træningen med valgte energi øvelse skulle føle angst - oplever at du bliver for højtflyvende.
 
     
 
 
     
 
Du kan integrere Vægt tegnets styrende energier
og forøge dine resurser til arbejdet og læreproccessen i dette tegn.


Den universelle udviklingsplan og de energier, som benyttes fra Jordens indre styre kan til tider være svære at håndtere for os som mennesker,
så hvis du i dit liv oplever at have behov for integrering af Vægttegnets styrende energier kan efterfølgende øvelse være et vældig godt tilskud til dette.

Nedenstående er symbolkort for nogle af Vægtens energier.

Ved at tænke=intune, bringe dig i samklang med symbol og navn på planeten, ved at visualisere symbolet og tænke på de positive kvaliteter i Vægten,
vil energikortet virke som en Gylden nøgle til pågældende energi.

Hvorefter de positive kvaliteter vil strømme ned og ind i dit energifelt/aura, med deraf følgende udvidelse af din dagsbevidsthed og berigelse af livet i hverdagen.
 
     
 
Den styrende planetenergi i Vægten (Libra)
 
     
 
Venus 5.stråle
 Uranus 7.stråle 
 Saturn 3. stråle
 
 
 
  Ovenstående er symbolkort for planetenergierne og virker som fokuspunkter for dagsbevidstheden – på samme måde som Ikonbilleder på PC´en – altså når du vælger en planetenergi øvelse, aktiverer du den, ved at bevidst at føre ikon billedet hen over issen eller kronecenter og visualiserer navn, symbol og mentalt fremsiger de 3 kvaliteter.  
     
  Som herefter vil gensvare, ved at lade valgte planets positive kvaliteter strømme ned i din dags-bevidsthed – dit energifelt/din aura og forøge/tilføre valgte positive kvaliteter i dit daglige liv.  
     
 

Den universelle udviklingsplan og de energier, som benyttes fra Jordens indre styre/det hvide broderskab, kan til tider være svære at håndtere for os som mennesker i inkarnation, og energibilledet virker som en Gylden nøgle eller et ikon, som du tankemæssigt altid kan stille ind på (intune på), hvorved forbindelsen er etableret.

Du vil blive foræret "åndelige gaver" i højere grad end tidligere, fordi du nu via dit eget indre netværk af energier, bevidst samarbejder med det universelle Lys.

 
     
 
 
     
 
     Nøgleord omkring planeten Venus dens energier.    
 
     
  Formidler af 3 - 5. stråle energi= Konkret videnskab, Tænkeevne, Aktiv intelligens.

Den aktiverer hjertecenteret og formilder og opbløder personligheden.

Åbner op for Kristusenergien og forøger evnen til at give.

Den bruges ved hang til letsindighed og til at tage af livets goder på andres bekostning, samt ved lukket hjertecenter, der medfører ufølsomhed overfor andre.

Kan også med fordel benyttes ved en indre angst og utryghed.

Venus er oprindelsen til den intelligente tanke, idet den handler enten gennem begæret (på de tidlige stadier) eller gennem kærligheden (på de senere stadier).

I tyrens tegn betyder det tænkningen, der giver sig udtryk gennem det intelligente begær, for det er kundskabens mål for det almindelige menneske.

Venus er Jordens højere selv eller alta ego.

Venus står for kærlighesprincippets tilsynekoms gennem tænkningens styrende kraft og er styret af 5. stråle energi (højere mental energi).

Og tilfører derfor dig og din energistruktur en energi, der forhøjer din evne til at give og være kærlig - giver en udvidelse af din sanse apparat, så at du i dit indre vil opleve en forøget skønhed, kreativitet, harmoni, enhed og højere tankevirksomhed.

Venus, menneskehedens tankeenergi, knytter forbindelsen mellem det ene menneske og det andet, mellem den ene nation og den anden, medens Vulkan knytter forbindelsen mellem det 4 naturrige (det åndelige rige) og det første (mineralriget).
 
     
 
 
     
 
Venus positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed.
Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser,
i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Venusr´s positive
energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem.
 
     
 
Positiv aspekteret ------------------------------------- Negativ aspekteret.
Smidig, tilpassende --------------------- Kunstig, snu, listig, forslagen.
Kunstnerisk ------------------------ Ubestemt, rådvild, vaklende.
Omgængelig, selskabelig -------------------- Vag, ubeslutsom.
Hengiven ----------------------------- Fred for enhver pris.
Taktfuld ------------------ Undgår helst ubehageligheder.
Venlig ------------------------ Forelsket i kærligheden.
Elegant, yndefuld ------------------- Træg, blaseret.
Kærlig, øm -------------------- Aldrig tilfredsstilet.
Fredselskende --------------------- Mistillidsfuld.
Stille, blid, rolig -------------------------- Svag.
Harmonisk --------------------------- Doven.
 
     
     
 
 
     
 
     Nøgleord omkring planeten Uranus ogdens energier.    
 
     
  Formidler 7. stråle energi = Lov - Orden - Ceremoni.

På lige fod med Minerva, Merkur og Jupiter aktiverer, renser og balancerer, samt hæver Uranus vibrationerne i mentallegemet.

Uranus åbner op for den ny tids energi og inspiration.

Den sprænger Fisketidsalderens fordomme, forældede meninger og individualisme.

Den rammer højere og lavere mentallegeme, aktiverer det 3. øje og halscenteret, stimulerer den gruppedannelse, der vil bringe os ind i den nye tid.

Den anbefales til grupper, der ønsker at arbejde med den nye tids energi og inspirationer.

Uranus er en af de syntese-skabende planeter, og Sirius influerer på hele vort solsystem via Uranus - Neptun - Saturn.

Uranus er hjemstedet for elektrisk ild.

Uranus er legemeliggør energien fra den 7. stråle og dens virke er analog med Merkurs, fordi den 7. stråle er strålen som forbinder ånd og materie og fører elektrisk ild og ild ved friktion sammen, og således frembringer manifestation.

Den brændende grund skal den indviede til sidst passere.

Uranus styrer den okkulte vej og har i esoterisk forstand relation til hierofanten i indvielsens mysterier.

Uranus er tænkningens planet, den åndelige abstrakte, altid opladt til alt nyt.

Uranieren, Vandmandsmennesket, som vil sætte nye ideer igennem, må altid brydes med menneskenes og sin egen skabelonagtige adfærd.

Kæmpe med sin egen tendens til at have en patentløsning ved hånden på alle problemer eller faldbyde et endegyldigt system, som han vil presse alt ind i, hvad enten det passer til det eller ej, kun fordi han nu har udtænkt det sådan.

I hans udprægede tekniske forstand stemmer disse systemer måske nok, men kun for robbotter og næppe for mennesker der ejer liv og egen bevidsthed.

Uranus er klarsynets planet og den repræsenterer også den tekniske og psykiske udvikling og den højere tænkning.

Uranus er den nye tidsalders første planet, hvor igennem både den tekniske og psykiske udvikling repræsenteres.

Man kunne også kalde den "opvågningens" symbol, idet den igennem sin klare og stærkt intuitive virkning influerer mennesket til psykisk forskning og til teknisk-videnskabelige nydannelser.
 
     
 
 
     
 
Uranus positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i personligheden.
Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser,
i din personlighed, er det så en fordel at meditere på Uranus positive
energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i dit energisystem.
 
     
 
Posetiv aspekteret ----------------------------------------------------------------------- Negativ aspekteret.
Venlig, kontaktskabende -------------------- Tiltrukket af tvivlsomme metoder i okkultismen.
Reformerende, fornyende -------------------------- Trodsig, forstokket, forhærdet.
Fremadskridende, fremsynet -------------------- Fængslende, forheksende.
Positiv okkultisme ---------------------------- Afsondret, ekcentricitet.
Ualmindelig, udsædvanlig -------------------- Egensindig, stivsindet.
Stærk villende -------------------- Oprører, provo, revolutionær.
Original ------------------- Tvangs-tiltrækkende, tillokkende.
Ukonventionel -------------------- Rå, simpel, grovkornet.
Magnetisk ---------------------- Skiftende, foranderlig.
Frimodig, dristig, djærv -------------------- Farlig.
Enevældig ------------- Abnorm, krævende.
Opfindsom -------------------- Stivsindet.
 
     
 
 
     
 
         Nøgleord omkring planetenSaturnog dens energier.         
 
     
  Formidler 3. stråle energi = Aktiv Intelligens.

På det politiske område stimulerer den til at se den internationale ånd, den globale ånd, modsat den nationale, patríotiske ånd.

På det religiøse område.
På det religiøse område påvirker den til at se det universelle i Guds kærlighed modsat autoritet og dogmer.

På det økonomiske område.
På det økonomiske område fremkalder Saturn oprør mellm dem, der bukker under for det materielle, skraber ejendele til sig og sanker til hobe og gemmer og dem der giver afkald på det for at få noget bedre, og vinde det Kristus kalder "skatte i himlen".

På tankens område.
På næsten alle tankens områder findes de 2 magtfulde kræfter, der skyldtes fiske- og vandbærer energiernes indvirkning.

Det er kendetegnende ved de 2 grupper, de der er bundet til fortiden og det materielle aspekt og de der er ved at opfatte visionen, og som ser livet, bevidstheden, hensigten og planen bryde frem gennem dem alle.

Det er op til os selv , hvor hurtig vi lærer den lektie at give slip, således at fisketidsalderens materialisme, autoritet, besidderglæde og mentalitet kan afløses af åndelighed, intuition, og universel bevidsthed.

Denne energi er med til at ophæve de karmiske bånd, giver evnen til på forhånd at kende virkningerne af årsagerne, minder en om, hvor man i sit liv ikke tager ansvar for sine handlinger.

Saturn energien trækker årsagerne frem i bevidstheden på tidspunkter, hvor man hæmmes af tidliger livs uforsvarlige handlinger.
 
     
 
 
     
 
7. Arbejde
Allegori For Vægtens tegn ca 22.9 - 23.10 ( Libra )
 
   
 
Og det var morgen, da Gud stod over for sine 12 børn og såede frøet til det menneskelige liv i hver af dem.
 
   
 
Et for et trådte børnene frem for at modtage den gave, han havde tiltænkt dem.
 
   
 
Roligt trådte Vægten frem og Gud talte;
 
   
 
Til dig, Vægt, giver jeg tjenestens mission, så at mennesket kan huske på sine forpligtelser over for andre.

For at han kan lære samarbejde, såvel som at se sine handlinger fra to sider.

Jeg vil sætte dig, hvor som helst der er disharmoni, og for dine anstrengelser vil jeg give dig kærlighedens gave.
 
   
 

Og Vægten trådte tilbage til sin plads.
 
   
 
Derpå sagde Gud: I har alle en del af min tanke. I må ikke begå den fejl at tro, at jeres del er hele min tanke, og i må heller ikke begære at bytte med hinanden.

For i er alle fuldkomne, men det vil i ikke vide, før i alle 12 er blevet ET.

For da vil hele min tanke blive åbenbaret for jer alle.
 
   
 
Og børnene gik, idet de alle var fast besluttet på at udføre deres hverv så godt som muligt, så de kunne modtage Guds gaver.

Men ingen forstod ganske sit hverv eller sin gave, og da de vendte forvirrede hjem, sagde Gud:

I tror alle sammen at andre gaver er bedre. Derfor vil jeg tillade jer at bytte.
 
   
 
Og for et øjeblik var alle børnene glade, idet de tænkte på deres nye missions muligheder. Men Gud smilede, mens han sagde:

I vil vende tilbage til mig mange gange og bede om at blive fritaget for jeres mission, og hver gang vil jeg opfylde jeres ønske.
 
   
 
Jeg giver jer al den tid, i behøver, til at gøre det, men først når det er gjort, kan i blive hos mig.
 
   
 
 
   
 
Vægten: Jeg vælger den vej, der går mellem de to store kraftlinjer.
 
   
 
Linedanser
(Vægten)

Jeg sætter min fod på den udspændte line,
som svæver et sted mellem himmel og jord,
finder et fikspunkt, gør sanserne fine,
fordeler min vægt på “jeg ved” og “jeg tror”.

Lukker mit øje og mærker, jeg slipper
med tanken det smalle og svajende reb,
lægger mit lod på en bakke, der vipper,
men tipper tilbage som holdt i et greb.

Uden at ænse, hvordan jeg kan vide,
skønt blændet, at følge en kurs, der er ret,
danser jeg let mod den fjernere side,
mod lyset, med sjælen som sikkerhedsnet.
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
Hvad enten du vil erkende det eller ej, så ER du barn af Lysets kilde, det Universelle Kosmiske Lys’ bevidsthed, med dertil hørende forbindelse, - rettigheder og ansvar for aktiv handling, uanset hvor du befinder dig på udviklingsvejen.
 
     
  Hvordan finder du ud af, i hvilken retning du mest hensigtsmæssigt skal bevæge dig? Jeg har her benyttet en kanalisation af Elieen Caddy fra hendes bog Dit Indre Univers - som forøvrigt kan købes hos Borgens Forlag.  
     
 
Dagens Ord fra 4.3.2009 af Elieen Caddy
 
  Der spildes virkelig megen tid og energi, fordi du ikke tager dig tid til og gør dig umage for at være stille og vente på Mig!

Det er den hemmelige løsning på enhver situation. Hvorfor ikke bevise det for dig selv og omsætte det i praksis, så du kan se, hvordan det virker?

Alt forbliver en teori, indtil du går i gang og sætter det på en prøve.

Dette liv er meget virkelighedsnært og meget praktisk, et liv hvor der skal handles.

Det er ikke kun en teori, men det er op til dig at gøre noget ved det for at bevise, at det forholder sig sådan.

Det er blevet dag, men hvis du ikke trækker gardinerne fra, bliver du ved med at være i mørket.

Der er vand i vandhanen, men hvis du ikke åbner for hanen og lader vandet strømme, forbliver det statisk.

Der kan ligge mad på din tallerken, men hvis du ikke fører det ind i munden og spiser det, får du ingen gavn af det.

Begynd derfor at handle og gør det nu.

 
     
 
  GUD  
  Den Universelle Fader - Moder  
  Den Universelle Lysbevidsthed  
  Den Universelle Kosmiske Kristus  

Når du vender din ydre opmærksomhed ind gennem hjertecentret (midt på brystkassen) og lodret opad er:

Afstanden til Gud - til lysets og kærlighedens kilde - til den universelle Kosmiske Kristus aldrig længere
end at tanken og følelsen rækker.
 
     
Top
Tilbage til Zodiak!
Top