Retur: Nyt og aktuelt
J U P I T E R
Retur: Portal
Retur: Portal
Retur: Torsdag
Retur: Torsdag
Retur: Energi/Øvelser
Retur: Jupiter symbol  
     
 
Klik på nedenstående printer ikon, hvis du ønsker yderlig viden omkring Planet energi øvelserne
 
 
Hvis Positive kvaliteter
er
Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet
     
2. stråle energi
Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer
2. stråle energi
     
Jupiter aktiverer, renser og balancerer som Minerva, Uranus og Merkur vibrationerne i mentallegemet.

Den stimulerer kreative evner individuelt som gruppemæssigt, giver evnen til at give slip og lade sig forandre.

Forøger evnen til at rejse i sine indre legemer og den giver et kreativt intellekt.

Den kan med fordel benyttes ved blokeret
udfoldelse på kreative områder.
     
Fakta om Jupiter energien
     
Jupiter betragtes som "Brahmas trone".

Jupiter er personificeringen af den cykliske lov. Solen blev engang kaldt for Jupiters øje.Venus - Jupiter - Saturn kunne
ud fra nutidens standpunkt betragtes som udtryks midler for de 3 højere eller store principper.

Merkur, Jorden, Mars er nært beslægtet med disse tre, men her ligger et mysterium skjult.Venus og Jupiter er nært forbunde
t med Jorden og danner til sidst en esoterisk triangel.

I Jupiterskemaet er tankens sønner netop ved at begynde deres arbejde.

Jupiters indflydelse er som forløser og udglatter over for henholdsvis Saturns og Uranus indflydelse.

I denne sammenhæng er den brobyggeren.
     
Nøgleord omkring planeten Jupiter og dens energier
     
Formidler 2. stråle energi.= Gylden kærligheds og visdomsenergi.

Jupiter er Vandbærerens "gamle" esoteriske hersker, der inspirerer til de store vidder
og til en vældig kærlighed og visdom.

Jupiter stimulerer til expansion og udvikling.Jupiter forøger evnen til at rejse i sine indre legemer og den giver et kreativt
intellekt.

På lige fod med Minerva, Uranus og Merkur aktiverer, renser og afbalancerer,
samt hæver Jupiter vibrationerne i mentallegemet.

Den stimulerer kreative evner individuelt som gruppemæssigt, giver evnen til at
give slip og lade sig forandre, så den kan med fordel benyttes ved blokeret
udfoldese på kreative områder.

Jupiterenergien er god til kunstnere eller personer, der ikke har livsglæde.

Den opløser blokeringer indefra.

God til Vandmandstidsalderens børn.

Man bliver sensitiv over for andres problemer.

Jupiters energi smelter det fysiske-astrale legeme sammen.
     
Jupiter´s positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed
     
Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser din
personlighed er det en fordel at meditere på Jupiters ´s positive
energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i
dit energisystem.

Positiv aspekteret ---------------------------------------------- Negativ aspekteret.
Ædelmodig, højsindet ------------------- Overdreven tro på held og lykke.
Lykke i selskabslivet -------------------- Overdreven sportsbegejstring.
Lykkelig, heldig -------------------------- Ingen sans for detailler.
Åbenhjertig ---------------------- Uforsigtig, ubetænksom.
Udvidende princip-------------------- Yderliggående.
Ser stort på tingende, ------------------ Ødsel.
Sportsbegejstret -------------------- Lystig.
Optimist -------------------- Pesimist.

     
Jord og Lysforbindelse før kanaliseringen af Jupiter-energien
     


Forbind dig med din individuelle højere bevidsthed af lys, ved at søge indad og opad til dine åndelige forbindelser, Gud og lyset i dig.

Du kan eventuelt se/visualisere, at du knæler mentalt for Gud; her symboliseret ved en mægtig gyldenhvid sol,
omgivet af en mælkehvid tåge. I midten af solen brænder en strålende hvid flamme.

Lad nu din bevidsthed smelte sammen med denne med et
Lysets vilje ske eller Guds vilje ske.

Skab herefter jordforbindelse ved at tænke på dine fødder og herfra "ser/visualiser" du
et rodnet af energi omslutte Moder Jords fysiske legeme, kloden.

Derved undgår du energiforstoppelse/energiophopning/blokering.

Genskab kontinuerligt din jordforbindelse, hvis du under træningen med Jupiter skulle
føle angst - oplever at du bliver for
højtflyvende.
     
Jupiter Meditation
     


Hvis positive kvaliteter
er
Grænseløshed - Venlighed - KreativitetSig mentalt under ind-ånding
Jupiter og Jeg er et

Sig mentalt under ud-ånding
Jeg er uendelighedens lysende hav


Lad sindet hvile i følgende sætninger efter tur eller behov

Jeg er grænseløshed, mig kan intet stoppe

Jeg er evigt givende

Jeg er expansionen i alle

Jeg Er Den Jeg Er
     
 
Basisøvelsen
 
     
Du sidder afslappet i stolen, da et vibrerende lyshav går ned over dig.

Når du har vænnet dig til lyset, kan du mærke at du kan svæve opad i lyssøjlen.

Ovenover dig i lysstrålen ser du en dør, hvorfra lyset vælder ud.

Du lader dig drage ind gennem døren.

Nu oplever du en helt personlig situation, der er forskellig fra andres.

Når du har dvælet længe nok, lader du dig synke ned gennem lyset til stolen.
     
Den videregående øvelse
     
Du er i hvile i din stol.

Der dannes et lyshav ovenover din krop.

Det vibrerer og pulserer af energi.

Lad det gå ned over kroppen og dække den.

Visualiser, at din kropsform opløses.

Du vil nu høre vindens susen.

Bliv vinden.

Med grænseløs fart suser du gennem rummet, mens Jorden glider forbi under dig,
og du ser have og kontinenter.

Opøv dig i at være vinden, derved opøver du dig i at være uden
begrænsninger og i at beherske luftens element.

Efterhånden føler du mere stilhed end fart, og kan nu vende tilbage til stolen.

Bevar bevidstheden om, at din sjæl er grænseløs og evig.
     
 
Forbind eventuelt basis + den videregående øvelse sammen til en meditation.
 

Lidt ekstra, som du måske kan have glæde af ................
 
Kort beskrivelse
Nedenstående teknik kan bruges til at kanalisere en hvilken som helst energi, som du oplever er væsentlig for dig at opnå forbindelse med.
 
Er det en mesters energi, du ønsker at kanalisere, ser eller visualiserer du billedet af Mesteren oven over dig, og beder om kontakt.
Her er Mesteren Sananda Jesus Kristus valgt - se ham oven over dig, udtryk mentalt eller verbalt eller følelsesmæssigt - Sananda Jesus Kristus - jeg beder om kontakt med dig.
 
Nu foreholder du dig roligt, afventende med fokuseret bevidsthed på valgte objekt oven over dig og åbner dig op for dig op for modtagelse af energien, se hvordan dit kronecenter åbner sig op som blomstens kronblade åbner sig, når solen sender sine stråler af livgivende lys.
 
Sananda Jesus Kristus
 
I healings situationer, send energien ud af hjertecentret som befinder sig midt på brystkassen og pandecenteret som befinder sig midt på panden og se hvordan den omgiver klienten med den og giv den fri med et Guds - Lysets eller Kærlighedens vilje ske. Dette så du ikke, så at din personligheds eventuelle uhensigtsmæssige mønstre ikke blander sig i kanaliseringen og farver den med uønsket og uhensigtsmæssig energi.
 
Når kanalisering eller healigen er til ende eller du mærker at energien "trækker" sig, så sig tak for hjælpen og og flyt kanaliseringsobjektet eller billedet af valgte objekt ud i dit beredskab - bevidstheds rum, væk fra kanalen "hjem-af-til", så du på ethvert givet tidspunkt kan hente valgte billede frem fra hvor du placerede det - hurtigt igen og på denne måde kanalisere den valgte energi igen.
 
Din kanal er nu fri til at modtage friske "opdateringer" fra lyset og kærlighedens Gud igen - din sjæl og dine åndelige vejledere og venner.
 

Se efterfølgende
(illustrerede med tegninger)
Eksempel 1. A = Genopfriskning af energi-forbindelse efter behov.
B = Visualisering af valgt Objekt, Mester, Energi.
C = Vælge og fravælge valgte bevidstheds fokusobjekt ind i
       Dagsbevidsthedsrum.
Eksempel 2. Indtunings øvelse til dagsbevidst kontakt med din sjæl –
indre sol og Guds bevidsthed

     
Eksempel 1
 
"Genopfriskning af energi-forbindelse efter behov".
Kan benyttes i forbindelse med kanalisering af planetenergi øvelser og andre former for kanalisering.
 
     
  Når du har praktiseret planetenergien øvelsen i et stykke tid og den ligesom er blevet som en god bekendt for dig, skal det jo være sådan, at du let - hurtigt og smidigt, kan etablere kontakten til valgte kanaliserings objekt igen og lade den strømme ned i din aura/dagsbevidsthed/indre legemer efter behov.  
     
  Sådan kan du gøre dette
 
 
Trin A
 
 
 
 
Et frit og uendeligt beredskabs rum.
 
  Du har "skabt" et uendeligt dagsbevidstheds beredskabs rum lige oven over dig og din fysiske krop, form gerne dagsbevidsthedens beredskabs rum som du vil oplever er mest hensigtsmæssigt og rigtigt for dig - men vid det i virkeligheden er uendeligt.  
     
 
 
 
 
 
Trin B
 
 
Et frit og uendeligt beredskabs rum, med valgt focus objekt.
 
  Du har med din bevidsthed "skabt" et uendeligt dagsbevidstheds beredskabs rum som du oplever er mest hensigtsmæssigt og rigtigt for dig at gøre - vid det i virkeligheden er uendeligt, men nu med et Kanaliserings objekt inden i din unikke kanal "hjem af til"- hvor Antakarana forbindelsen og din livstråd også befinder sig.  
 
 
 

Du åbner dig nu op (som blomstens kronblade gør for solen lys) og lader energien strømme ned i dig og ud i dit aurafelt - dine indre legemer.

Din dagsbevidstheds legemer bliver nu fyldt op.
Nu sker der det, at din dagsbevidstheds legemer bliver fyldt op dvs. dit fysiske/æteriske legeme + følelses legeme + mentale legeme helt ud til det yderste af din dagsbevidst eller aura - med valgte energi.

Se hvorledes energien fra oven strømmer ned over og ind i dig - lad det ske med et Lysets og Kærligheden vilje ske.
Du lader nu energien fra dit aurafelt - dine energilegemer strømme ud og omgive dine klient eller dit medmenneske. energi I healings situationer, send energien ud af hjertecentret (midt på brystkassen) og pandecenteret (midt på panden) og omgiv klient med den. Giv energien fri med et Guds - Lysets eller kærlighedens vilje ske, så at din personligheds eventuelle uhensigtsmæssige mønstre ikke blander sig i kanaliseringen og farve den med uønsket og uhensigtsmæssig energi.

 
 
 
 
Trin C
 
  Når du oplever, at nærværelsen eller aktuelle behov er opfyldt, du og dine legemer/aura er fyldt op, eller healingen veludført, flytter du dit valgte kanalisereingsobjekt væk fra din kanal "hjem-af-til" og ind hvor du oplever er den rigtige plads i din dagsbevidstheds uendelige beredskabs rum.

Dette så du let kan finde "objekt" igen, når ønsket eller behovet herfor er tilstede igen. Dit beredskabs rum er uendeligt, så der er ingen "pladsmangel".
 
     
 
Din kanal er nu fri til at modtage friske "opdateringer" fra Gud - lys og energi fra din sjæl og dine åndelige vejledere m.m
 
     
 Eksempel 2.
 
Indtunings øvelse til dagsbevidst kontakt med din sjæl - indre sol og Guds bevidsthed. Denne kan fint udføres selvstændigt eller sammen med Jord øvelsen, istedet for den der er beskrevet i meditationen.
 
     
  Det er vigtigt at du dagligt og bevidst kontakter din egen Gudsforbindelse gerne om morgenen før du bevæger dig ud i det pulserende liv/ eller træner med en af energiøvelserne. Du vil da opleve, at din dag bliver helt anderledes end når du ikke er koblet på din egen indre forbindelses linje "hjem-af-til" og "øvelsen" bliver mere intens.  
     
  Først: Kontakt din Jeg Er Nærværelse, ved at lede bevidstheden ind i dit hjertecenter midt på brystkassen, hvor du "ser/visualiserer" en 3 foldig flamme i nuancerne Gylden - Rosa og Blå  
     
  Du omslutter den 3 foldige flamme med din bevidsthed/opmærksomhed og integrerer den i dig, ved mentalt at udtrykke, Jeg og den 3 foldige flamme er et.  
     
  Ved at du har integreret den i dig - har din kanal hjem-af-til synliggjort sig/åbnet sig for dig i dit indre univers og du følger nu denne lodrette forbindelseslinje - der går igennem hals - pande (3.øje) og kronecenter og fører direkte op til din Jeg Er Nærværelse - her forbliver du lidt - for med din bevidsthed at hvile lidt i Jeg Er Nærværelsen - din sjæls bevidstheds legeme.  
     
  Hvilende i din sjæls bolig - Jeg Er Nærværelsen - ser du, at kanalen og forbindelseslinjen foresætter opad til en strålende Sol-den kosmiske liv og lys giver for vor del af Universet.  
     
  Du åbner din bevidsthed op for denne del af Gudsbevidsthedens manifesterede væsen, ved mentalt at udtrykke: Jeg og Gud er et - Jeg er Lyset - Jeg er Guds dynamiske - aktive kærlighed og visdom i manifestation - Jeg er Guds aktive dynamiske styrke i manifestation - Jeg er Guds aktive-dynamiske intelligens og indsigt - (sammensæt evt. din egen tekst form - kommende indefra - ægte og oprigtig lige netop for dig)  
     
  Du oplever /ser/mærker hvorledes din identifikation med lysets kræfter - skaber en indre styrke i dig - en styrke som aktivt forbinder dig med alt levende på Jorden og ser, hvorledes energierne fra dig strømmer ind i og uden om Jorden. Du er nu tilkoblet både din indre Lysstrøm/giver - og din Jordforbindelse + dit arbejds/værested i nu´et.  
     
 
Som du søger, skal du finde.
 
Det er ikke klogt at dvæle for længe ved et bestemt aspekt af livet, for at gøre dette
skaber ubalance, og du må altid stræbe efter balance.
 
Hvis du i meditation føler ekstase/indre glæde o.s.v, så hold fast i den, når du vender
tilbage til din dagsbevidsthed og dit daglige arbejde der skal gøres og kanalisere disse
indre kvaliteter ind i din hverdags pligter, sysler og samvær med andre.