Retur:
Medi-oversigt
Retur:
Nyt og Aktuelt
Retur:
Portal
Retur:
Mars Symbol
Retur:
Links oversigt
Retur:
Tirsdag
M A R S
Retur:
Medi-oversigt
Retur:
Nyt og Aktuelt
Retur:
Portal
Retur:
Mars Symbol
Retur:
Links oversigt
Retur:
Tirsdag
 
Klik på nedenstående printer ikon, hvis du ønsker yderlig viden omkring Planet energi øvelserne
 
 
 
     
Hvis Positive kvaliteter
er
Selvkontrol - Trofasthed - Mådehold
     
1. stråle energi
Hvad aktiverer/stimulerer Mars energien, når du kanaliserer
1. stråle energi
     
Formidler af 1. stråle energi= Guds Viljes energi.
Mars er Vædderens eksoteriske hersker.

Den giver livskraft, frigør dynamik og gennemslagskraft. Den er god at arbejde/
meditere på, når manglende selvkontrol, irritabilitet der går over i aggression
magtmisbrug og hensynsløshed viser sig i personligheden.

Mars viser også, hvor meget energi vi har og vi er i stand til at "komme ud"
med os selv og er vi gode nok til at sætte grænser ?

Du kan opnå et mere fyldest gørende liv - et mere korrekt liv for
dig og helheden, hvis du mediterer/indkorporerer/integrerer
energierne fra Vega - Venus - Mars

Påvirker og stimulerer rodchakraet

     
Fakta om energien fra Mars

Den lader ikke nogen side af den menneskelige natur uberørt og det er derfor igen nødvendigt, at mennesket bærer sin fysiske natur, sin begær natur og tankefunktion op til himlen.

Nøgleord omkring planeten Mars og dens energier
     
Marsenergien er nær beslægtiget med seksualitet.

Mars beliver, renser og stimulerer alle aspekter og
organismer i legemet via blodstrømmen.

Energien fra Mars vækker hele den lavere natur i menneskets
personlighed, for at fremkalde dens sidste oprør og personlighedens
sidste modstand imod sjælen.

Farven der tilskrives Mars er rød og svarer til blodstrømmens farve og heraf knytter sig til Mars forestillingen om lidenskab, vrede, og en følelse af almindelig opposition.

     
Mars´s positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed
     
Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser din
personlighed er det en fordel at meditere på Mars´s positive
energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i
dit energisystem.

Positiv aspekteret ----------------------------------- Negativ aspekteret.
Retfærdig, harmfuldhed -------------------- Vild, uregerlig, ubændig.
God leder -------------------------- Stræber, magtsyge, diktatur.
Kraftfuld, magtfuld -------------------- Vil være nummer 1.
Aktiv banebryder --------------------------- Aggressiv.
Hurtig --------------------- Rå, plump, grov, simpel.
Modig, tapper ---------------------- Ødelæggende.
Impulsiv -------------------- Stridbar, trættekær.
Kæmpende ------------------------------ Vred.
Direkte i tale ------------------- Dumdristig.
Lidenskabelig ------------------- Hvileløs.
Temperament ------------------ Sanselig.
Blodvarme ------------------ Tankeløs.
Energisk ------------------- Utålmodig.
Stræbende -------------------- Grusom.

     
Jord og Lysforbindelse før kanaliseringen af Mars-energien
     


Forbind dig med din individuelle højere bevidsthed af lys, ved at søge indad og opad til dine åndelige forbindelser, Gud og lyset i dig.

Du kan eventuelt se/visualisere, at du knæler mentalt for Gud; her symboliseret ved en mægtig gyldenhvid sol, omgivet af en mælkehvid tåge. I midten af solen brænder en strålende hvid flamme.

Lad nu din bevidsthed smelte sammen med denne med et
Lysets vilje ske eller Guds vilje ske.

Skab herefter jordforbindelse ved at tænke på dine fødder og herfra "ser/visualiser" du
et rodnet af energi omslutte Moder Jords fysiske legeme, kloden. Derved undgår du energiforstoppelse/energiophopning/blokering.

Genskab kontinuerligt din jordforbindelse, hvis du under træningen med Mars skulle
føle angst - oplever at du bliver for
højtflyvende.
     
Mars Meditation
     


Hvis positive kvaliteter
er
Selvkontrol - Trofasthed - Mådehold


Sig mentalt under ind-ånding
Mars og Jeg er et

Sig mentalt under ud-ånding
Jeg er livets flamme


Lad sindet hvile i følgende sætninger efter tur eller behov

Jeg er selvkontrollens flamme

Jeg er menneskets storhed eller fald

Jeg er sejren i kampen

Jeg er livets flamme

Jeg Er Den Jeg Er

     
Basisøvelsen
     
Du sidder i en behagelig og afspændt stilling i stolen. Lukker blidt dine øjne og forestiller dig, at du sidder i en flammende rød firkant.

Efterhånden som den brænder bort, bliver flammens yderkreds lys og gylden og står tilsidst tilbage som en lysende cirkel omkring dig.

Hver gang du har foretaget denne øvelse, vender du tilbage mere renset, nærmere sejren og mere beskyttet.

     
Den videregående øvelse
     
Du sidder i en behagelig og afspændt stilling i stolen. Lukker blidt dine øjne og visualiserer en flammende rød-orange kvadrat omkring dig.

De lyse spidser af flammerne sender et stærkt lys ned over dig, der får dig til at føle, at du forsvinder i et lyshav fra stolen og opad.

Din bevidsthed befinder sig sig nu på planeten Mars, hvor du vil modtage - mere eller mindre bevidst - impulser til brug til din åndelige udvikling.

Vend tilbage, når du har lyst.

 
Forbind eventuelt basis + den videregående øvelse sammen til en meditation.
 
Top
Lidt ekstra, som du måske kan have glæde af ................
Top
 
Kort beskrivelse
Nedenstående teknik kan bruges til at kanalisere en hvilken som helst energi, som du oplever er væsentlig for dig at opnå forbindelse med.
 
Er det en mesters energi, du ønsker at kanalisere, ser eller visualiserer du billedet af Mesteren oven over dig, og beder om kontakt.
Her er Mesteren Sananda Jesus Kristus valgt - se ham oven over dig, udtryk mentalt eller verbalt eller følelsesmæssigt - Sananda Jesus Kristus - jeg beder om kontakt med dig.
 
Nu foreholder du dig roligt, afventende med fokuseret bevidsthed på valgte objekt oven over dig og åbner dig op for dig op for modtagelse af energien, se hvordan dit kronecenter åbner sig op som blomstens kronblade åbner sig, når solen sender sine stråler af livgivende lys.
 
Sananda Jesus Kristus
 
I healings situationer, send energien ud af hjertecentret som befinder sig midt på brystkassen og pandecenteret som befinder sig midt på panden og se hvordan den omgiver klienten med den og giv den fri med et Guds - Lysets eller Kærlighedens vilje ske. Dette så du ikke, så at din personligheds eventuelle uhensigtsmæssige mønstre ikke blander sig i kanaliseringen og farver den med uønsket og uhensigtsmæssig energi.
 
Når kanalisering eller healigen er til ende eller du mærker at energien "trækker" sig, så sig tak for hjælpen og og flyt kanaliseringsobjektet eller billedet af valgte objekt ud i dit beredskab - bevidstheds rum, væk fra kanalen "hjem-af-til", så du på ethvert givet tidspunkt kan hente valgte billede frem fra hvor du placerede det - hurtigt igen og på denne måde kanalisere den valgte energi igen.
 
Din kanal er nu fri til at modtage friske "opdateringer" fra lyset og kærlighedens Gud igen - din sjæl og dine åndelige vejledere og venner.
 

Se efterfølgende
(illustrerede med tegninger)
Eksempel 1. A = Genopfriskning af energi-forbindelse efter behov.
B = Visualisering af valgt Objekt, Mester, Energi.
C = Vælge og fravælge valgte bevidstheds fokusobjekt ind i
       Dagsbevidsthedsrum.
Eksempel 2. Indtunings øvelse til dagsbevidst kontakt med din sjæl –
indre sol og Guds bevidsthed

     
Eksempel 1
 
"Genopfriskning af energi-forbindelse efter behov".
Kan benyttes i forbindelse med kanalisering af planetenergi øvelser og andre former for kanalisering.
 
     
  Når du har praktiseret planetenergien øvelsen i et stykke tid og den ligesom er blevet som en god bekendt for dig, skal det jo være sådan, at du let - hurtigt og smidigt, kan etablere kontakten til valgte kanaliserings objekt igen og lade den strømme ned i din aura/dagsbevidsthed/indre legemer efter behov.  
     
  Sådan kan du gøre dette
 
 
Trin A
 
 
 
 
Et frit og uendeligt beredskabs rum.
 
  Du har "skabt" et uendeligt dagsbevidstheds beredskabs rum lige oven over dig og din fysiske krop, form gerne dagsbevidsthedens beredskabs rum som du vil oplever er mest hensigtsmæssigt og rigtigt for dig - men vid det i virkeligheden er uendeligt.  
     
 
 
 
 
 
Trin B
 
 
Et frit og uendeligt beredskabs rum, med valgt focus objekt.
 
  Du har med din bevidsthed "skabt" et uendeligt dagsbevidstheds beredskabs rum som du oplever er mest hensigtsmæssigt og rigtigt for dig at gøre - vid det i virkeligheden er uendeligt, men nu med et Kanaliserings objekt inden i din unikke kanal "hjem af til"- hvor Antakarana forbindelsen og din livstråd også befinder sig.  
 
 
 

Du åbner dig nu op (som blomstens kronblade gør for solen lys) og lader energien strømme ned i dig og ud i dit aurafelt - dine indre legemer.

Din dagsbevidstheds legemer bliver nu fyldt op.
Nu sker der det, at din dagsbevidstheds legemer bliver fyldt op dvs. dit fysiske/æteriske legeme + følelses legeme + mentale legeme helt ud til det yderste af din dagsbevidst eller aura - med valgte energi.

Se hvorledes energien fra oven strømmer ned over og ind i dig - lad det ske med et Lysets og Kærligheden vilje ske.
Du lader nu energien fra dit aurafelt - dine energilegemer strømme ud og omgive dine klient eller dit medmenneske. energi I healings situationer, send energien ud af hjertecentret (midt på brystkassen) og pandecenteret (midt på panden) og omgiv klient med den. Giv energien fri med et Guds - Lysets eller kærlighedens vilje ske, så at din personligheds eventuelle uhensigtsmæssige mønstre ikke blander sig i kanaliseringen og farve den med uønsket og uhensigtsmæssig energi.

 
 
 
 
Trin C
 
  Når du oplever, at nærværelsen eller aktuelle behov er opfyldt, du og dine legemer/aura er fyldt op, eller healingen veludført, flytter du dit valgte kanalisereingsobjekt væk fra din kanal "hjem-af-til" og ind hvor du oplever er den rigtige plads i din dagsbevidstheds uendelige beredskabs rum.

Dette så du let kan finde "objekt" igen, når ønsket eller behovet herfor er tilstede igen. Dit beredskabs rum er uendeligt, så der er ingen "pladsmangel".
 
     
 
Din kanal er nu fri til at modtage friske "opdateringer" fra Gud - lys og energi fra din sjæl og dine åndelige vejledere m.m
 
     
 Eksempel 2.
 
Indtunings øvelse til dagsbevidst kontakt med din sjæl - indre sol og Guds bevidsthed. Denne kan fint udføres selvstændigt eller sammen med Jord øvelsen, istedet for den der er beskrevet i meditationen.
 
     
  Det er vigtigt at du dagligt og bevidst kontakter din egen Gudsforbindelse gerne om morgenen før du bevæger dig ud i det pulserende liv/ eller træner med en af energiøvelserne. Du vil da opleve, at din dag bliver helt anderledes end når du ikke er koblet på din egen indre forbindelses linje "hjem-af-til" og "øvelsen" bliver mere intens.  
     
  Først: Kontakt din Jeg Er Nærværelse, ved at lede bevidstheden ind i dit hjertecenter midt på brystkassen, hvor du "ser/visualiserer" en 3 foldig flamme i nuancerne Gylden - Rosa og Blå  
     
  Du omslutter den 3 foldige flamme med din bevidsthed/opmærksomhed og integrerer den i dig, ved mentalt at udtrykke, Jeg og den 3 foldige flamme er et.  
     
  Ved at du har integreret den i dig - har din kanal hjem-af-til synliggjort sig/åbnet sig for dig i dit indre univers og du følger nu denne lodrette forbindelseslinje - der går igennem hals - pande (3.øje) og kronecenter og fører direkte op til din Jeg Er Nærværelse - her forbliver du lidt - for med din bevidsthed at hvile lidt i Jeg Er Nærværelsen - din sjæls bevidstheds legeme.  
     
  Hvilende i din sjæls bolig - Jeg Er Nærværelsen - ser du, at kanalen og forbindelseslinjen foresætter opad til en strålende Sol-den kosmiske liv og lys giver for vor del af Universet.  
     
  Du åbner din bevidsthed op for denne del af Gudsbevidsthedens manifesterede væsen, ved mentalt at udtrykke: Jeg og Gud er et - Jeg er Lyset - Jeg er Guds dynamiske - aktive kærlighed og visdom i manifestation - Jeg er Guds aktive dynamiske styrke i manifestation - Jeg er Guds aktive-dynamiske intelligens og indsigt - (sammensæt evt. din egen tekst form - kommende indefra - ægte og oprigtig lige netop for dig)  
     
  Du oplever /ser/mærker hvorledes din identifikation med lysets kræfter - skaber en indre styrke i dig - en styrke som aktivt forbinder dig med alt levende på Jorden og ser, hvorledes energierne fra dig strømmer ind i og uden om Jorden. Du er nu tilkoblet både din indre Lysstrøm/giver - og din Jordforbindelse + dit arbejds/værested i nu´et.  
     
 
Som du søger, skal du finde.
 
Det er ikke klogt at dvæle for længe ved et bestemt aspekt af livet, for at gøre dette
skaber ubalance, og du må altid stræbe efter balance.
 
Hvis du i meditation føler ekstase/indre glæde o.s.v, så hold fast i den, når du vender
tilbage til din dagsbevidsthed og dit daglige arbejde der skal gøres og kanalisere disse
indre kvaliteter ind i din hverdags pligter, sysler og samvær med andre.
 
     
Top
 
Top