FREDAG
 
5. stråle.
Konkret viden eller videnskab 
  Planet Venus. Tænkningens herrer kom fra Venus.
  Dag Fredag
  Eksoterisk farve Gul
  Esoterisk farve Indigo
  Menneskelig princip Højere tænkeevne
  Guddommeligt princip Højere viden. »Gud så, at alt var godt«.
  Element Flamme
  Sanseredskab Det astrale legeme
  Plan Det lavere mentale plan
  Sans Bevidsthed som respons på viden.
  Placering i legemetHjernen
Esoterisk har dette princip, sansning, sæde i solar plexus.
     
  Kilde Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi 1

Til forøget kontakt med denne energi, kan du intune/kontakte/påkalde nogle af 5. stråles energi´s mestre og engle på de indre åndelige planer.

Vær dog opmærksom på at dette skaber en væsentligt forøget indstrømning af påkaldte energi ind i dine legemer/aura og dermed dit fysiske liv. Dette lys fra indre højere planer af vil influere/påvirke/opløfte din personligheds energier til en højere tilstand af væren.

I overgangs faserne mellem denne "nye" højere tilstand af væren og den "gamle", vil der naturligvis/sædvanligvis opstå uro - utryghed - nervøsitet, fordi dine gamle tanke - følelses - og fysiske "mønstre", nu bliver "skubbet/flyttet" på - til en anderledes højere tilstand af væren og det kræver naturligves en tilvænningsperiode for dine legemer.


Symbol for 5. stråle
Ærkeengle

Raphael
Maria
Elohim

Vista (Cyclopee)
Crystal

Planetenergi meditation til integrering af energien fra VENUS