Retur:
Cerapis Bay
Retur:
Lady Celeste
Retur:
4. st musik
ONSDAG
Retur:
Cerapis Bay
Retur:
Lady Celeste
Retur:
4. st musik
4. stråle. Intuition.
Harmoni. Skønhed. Kunst.  Planet Merkur
  Dag Onsdag
  Eksoterisk farve Flødefarvet
  Esoterisk farve Gul
  Menneskelig princip Forståelse. Vision. Åndelig perception
  Guddommeligt princip Buddhi. Intuition. Sund fornuft
  Element Luft. »Således skabes enhed«
  Sanseredskab Øjnene. Især det højre øje
  Plan Det buddhiske eller intuitionens plan
  Sans Synet
Esoterisk er dette den sunde fornuft, der har sæde i ajna-centret mellem øjnene. Centret er virksomt, når personligheden når et højt koordinationsstadium.
  Placering i legemet Esoterisk har dette princip, begær, sæde i sakralcentret med en højere modsvarighed i struben.
     
  Kilde Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi 1


 
 
Til forøget kontakt med denne energi, kan du intune/kontakte/påkalde nogle af 4. stråles energi´s mestre og engle på de indre åndelige planer.

Vær dog opmærksom på at dette skaber en væsentligt forøget indstrømning af påkaldte energi ind i dine legemer/aura og dermed dit fysiske liv. Dette lys fra indre højere planer af vil influere/påvirke/opløfte din personligheds energier til en højere tilstand af væren.

I overgangs faserne mellem denne "nye" højere tilstand af væren og den "gamle", vil der naturligvis/sædvanligvis opstå uro - utryghed - nervøsitet, fordi dine gamle tanke - følelses - og fysiske "mønstre", nu bliver "skubbet/flyttet" på - til en anderledes højere tilstand af væren og det kræver naturligves en tilvænningsperiode for dine legemer.

Symbol 4. stråle

Ærkeengle

Gabriel
Hope
Elohim

Clair(Elohim of purity)
Astrea


Planetenergi meditation til integrering af energien fra MERKUR