1. stråle.
Vilje eller Magt


 
 PlanetSolen, der erstatter den tilslørede planet Vulkan.
 DagSøndag
 Eksoterisk farveOrange
 Esoterisk farveRød
 Menneskelig principPrana eller liv-vitalitet
 Guddommeligt principDet ene liv. Ånd. Dette betragtes som et princip, men kun når vore syv plan ses som de syv underplan af det kosmiske fysiske plan.
 ElementAkasha. »Det står skrevet«.
 SanseredskabKundalini-lyset.
 Placering i legemetLivsluftene i hjernen.
 PlanDet logoiske plan. Guddommelig hensigt eller vilje.
 MetalGuld
 SansEn synteseskabende sans, der omfatter alt.
Esoterisk betragtes denne kraft, som det livsprincip, der har sæde i hjertet.
  Livsluftene i hjernen.
   
 KildeAlice A. Bailey: Esoterisk Psykologi 1

 
 
Til forøget kontakt med denne energi, kan du intune/kontakte/påkalde nogle af 1. stråles energi´s mestre og engle på de indre åndelige planer.

Vær dog opmærksom på at dette skaber en væsentligt forøget indstrømning af påkaldte energi ind i dine legemer/aura og dermed dit fysiske liv. Dette lys fra indre højere planer af vil influere/påvirke/opløfte din personligheds energier til en højere tilstand af væren.

I overgangs faserne mellem denne "nye" højere tilstand af væren og den "gamle", vil der naturligvis/sædvanligvis opstå uro - utryghed - nervøsitet, fordi dine gamle tanke - følelses - og fysiske "mønstre", nu bliver "skubbet/flyttet" på - til en anderledes højere tilstand af væren og det kræver naturligves en tilvænningsperiode for dine legemer.
 
Symbol 1. stråle

Ærkeengle

Michael
Faith
Elohim

Herkules
Amazon

Planetenergi meditation til integrering af energien fra SOLEN