Retur:
Lady Nada
Retur:
Sananda Jesus Kristus
Retur:
6. st. Musik
TIRSDAG
 

6. stråle.
Abstrakt idealisme, Hengivenhed, Trofasthed  Planet Mars
  Dag Tirsdag
  Eksoterisk farve Rød
  Esoterisk farve Sølv-Rosa
  Menneskelig princip Kama-manas. Begær.
  Guddommeligt princip Begær efter form.
  Element Vand. »Jeg længes efter en bolig«.
  Sanseredskab Tungen. Taleorganer.
  Plan Det astrale eller emotionelle plan. Begær-planet
  Sans Smag
  Placering i legemet Esoterisk har dette princip, begær,
sæde i sakralcentret med en højere
modsvarighed i struben.
     
  Kilde Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi 1


 
 
Til forøget kontakt med denne energi, kan du intune/kontakte/påkalde nogle af 6. stråles energi´s mestre og engle på de indre åndelige planer.

Vær dog opmærksom på at dette skaber en væsentligt forøget indstrømning af påkaldte energi ind i dine legemer/aura og dermed dit fysiske liv. Dette lys fra indre højere planer af vil influere/påvirke/opløfte din personligheds energier til en højere tilstand af væren.

I overgangs faserne mellem denne "nye" højere tilstand af væren og den "gamle", vil der naturligvis/sædvanligvis opstå uro - utryghed - nervøsitet, fordi dine gamle tanke - følelses - og fysiske "mønstre", nu bliver "skubbet/flyttet" på - til en anderledes højere tilstand af væren og det kræver naturligves en tilvænningsperiode for dine legemer.

Symbol for 6. stråle
Ærkeengle

Uriel
Donna Grace
Elohim

Elohim Of Peace
Pacifica

Planet energi meditation til integrering af energien fra MARS