Retur:
Kursus materialer
Retur:
Tema oversigt
Retur:
  
Dagens ord - August Oversigt
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
Kursus materialer
Retur:
Tema oversigt
Retur:
 

 
 
 
August oversigt i PDF
 
 
 
 
                                  
 
 Dagens Aktuelle ord af Shakal
August
 
 1.
Blødhed, nænsomhed og omtanke overfor næsten.  /  Softness, gentleness and thoughtfulness almost.
 2.
Velsignet er de flittige  /  Blessed are the diligent
 3.
Hvad du end bliver udsat for af prøvelser.  /  Whatever you're subjected to by trials and tribulations.
 4.
Vid at:...  /  Know that:....
 5.
Der er altid noget nyt der skal indlæres og genlæres.  /  There is always something new to be learned and relearned.
 6.
Væn dig til tanken om at ....  /  Get used to the idea of ....
 7.
Du vælger og høster.  /  You choose and reap.
 8.
I mangfoldighedens mange former.  /  In the many forms of diversity.
 9.
Hvad er dit "blueprint hjemmefra".  /  What is your "blueprint from home".
10.
Ærbødighed. /  Reverence.
11.
Gradvis global oplysning. / Gradually global enlightenment.
12.
Giv dig selv fri, så du kan komme videre.  /  Give yourself free so you can move on.
13.
Hvem ved?  /  Who knows?
14.
Hvad der har betydning er hvad du i aktiv handling GØR nu.  /  What matters is what you in active action DO NOW.
15.
Forløsning, frigørelse, afvikling.  /  Redemption, liberation, settlement.
16.
Når du praktiserer ærlighed og autentiskhed.  /  When you practice honesty and authenticity.
17.
Glædens vibration.  /  The vibration of joy.
18.
Erkendelser.  /  Realizations.
19.
Vi er alle knyttet sammen i en stor plan og eksperiment.  /  We are all connected in a great plan and experiment.
20.
Kontrollere dine tanker, følelser og handlinger.  /  Control your thoughts, feelings and actions.
21.
 Vejen er en del af dit mål.  /  The road is part of your goal.
22.
Føler du dig "fanget" i et uhensigtsmæssigt kredsløb.  /  Do you feel "trapped" in an inappropriate cycle.
23. 
Når du oplever en større frihed i dit indre - har du   /  When you experience a greater freedom within you - you have
24.
Hvad vælger du og ved du at .....  /  What do you choose and do you know that .....
25.
Når du følger det, der for dig er energi i ....  /  When you follow what for you is energy in .....
26.
Livet er fuld af overraskelser.  /  Life is full of surprises.
27.
Lad dig ikke imponere af mennesker med " fantastiske " talegaver.  /  Don't be impressed by people with " amazing " speech gifts.
28.
Vi er alle en vigtig brik i det Universelle kosmiske puslespil.  /  We are all an important piece of the Universal Cosmic Puzzle.
29.
Dagen derpå.  /  The day after.
30.
Ny rytme - ny energi - ændring.  /  New rhythm - new energy - change.
31.
Buddha Velsignelser.  /  Buddha Bless.
 
Alt er frit til kopiering - andet, hvis du skulle have lyst til det.