Tekster fra links på Dagens ord
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )

Hjælp til en god dag

 

 

 
+
 
Helpful Idieas for a good day
Tekster ligger på Januar 24.2.
        Hjælp til en god dag        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når du vågner om morgenen, så brug et par minutter på at have fokus på det du er glad og taknemmelig for.

Uanset hvad det end måtte være.

Det kan være relationer til andre, dit arbejde, dit helbred, dine dyr, og ja det kan være din varme seng, osv.

Det er fuldstændig lige meget hvad du har fokus på bare det fremkalder følelser, der giver kærlighed, glæde og taknemmelighed.

Brug et øjeblik på at tilrettelæg dine hensigter for dagen. Uanset hvilke planer du har.

Hvad ser du frem til?

Hvilke morsomme, opmuntrende, kreative eller glædelige planer har du for dagen?

Hvad vil du bidrage med til andre menneskers liv?

Allerede inden du har sat fødderne på gulvet, kan du sørge for at din dag bliver glad og helsebringende.
Når dagen er ved at være forbi, inden du falder i søvn, så hav fokus på de dejlige øjeblikke, du har haft i dagens løb, alt fra stort til småt.

Et knus fra en ven, et smil fra en forbipasserende, kærlige følelser du mærkede osv.

Giv slip på alt, hvad det end måtte plage dig, og hav bevidst fokus på, hvad du er taknemmelig for i dag.

Fald i søvn med et saligt smil på læben og et varmt hjerte, så vil du også have det godt når du vågner.
 
TAK for alt det giver sjælefred
 
 
         Helpful Idieas for a good day         
 
When you wake up in the morning spend a few minutes on focusing on the things you feel good and grateful about.

No matter what they are.

It might be your relationships with other people, your work, your health, your pets, and it could also be your warm bed etc.

It doesn’t matter what your focus is as long as it creates feelings of love, joy, and gratefulness.

Spend a moment on planning your purpose for the day.

No matter what your plans are.

What are you looking forward to?

What fun, encouraging, creative or happy plans do you have for the day?

How will you add something to other people’s lives?

Even before getting out of bed you are able to ensure that your day will be happy and health-giving.
When the day is almost gone – before falling asleep – focus on the beautiful moments you experienced during the day, big things as well as small ones.

A hug from a friend, a smile from a stranger, loving feelings you had etc.


Let go of everything that could harass you and focus consciously on things you are grateful for today.

Fall asleep with a blissful smile on your face and a warm heart, this way you will feel great when you wake up.
 
Thank you for everything which brings peace of mind.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen