Retur:
Kursus materialer
Retur:
Tema oversigt
Retur:
   
Dagens ord - Maj Oversigt
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
Kursus materialer
Retur:
Tema oversigt
Retur:
   
 
 
 
Maj oversigt i PDF
 
 
 
 
                                  
 
 Dagens Aktuelle ord af Shakal
Maj
  1. Ingen snyd og selvbedrag.  /  No cheating and self-deception.  
  2. Hvem uden dig - kan befri dig selv?  /  Who without you - can liberate yourself?
  3. Åndelig Frihed.  /  Spiritual Freedom.
  4. Forsøg altid at gøre dit bedste i tanke, ord og handling. / Always try to do your best in thought, word and action.
  5. Få det bedste ud af hvor du er. / Get the best out of where you are.
  6. Frihed i hjerte, sind og ånd. / Freedom in heart, mind and spirit..
  7. Følg dit hjerte og sunde fornuft. / Follow your heart and common sense.
  8. Lov om tiltrækning. / Law of Attraction.
  9. Du vælger selv din frihed. / You choose your freedom.
10. Freden i dit indre.  /  The peace within you.
11. Hav tålmodighed.  /  Have patience.
12. Eksempler på, hvad der fremmer den åndelige udvikling. / Examples of what promotes spiritual development.
13. Husk at blive på egen boldbane - når du er i proces. / Remember to stay on your own ball field - when you are in the process.
14. Lov om tiltrækning. / Law of Attraction.
15. Drag omsorg for dig og dine. / Take care of yourself and yours.
16. Tålmodighed og vedholdenhed. / Patience and perseverance.
17. Frihed / Freedom..
18. Hvad planlægger du? / What are you planning?
19. I følge de energimæssige love vil det man fokuserer på, øges. / According to the energy laws, what you focus on will increase.
20. Lidt om skelneevne. / A little about discernment.
21. Hvis du tror du er noget - så .... / If you think you are something - then ....
22. Vær stille, blid og omsorgsfuld. /  Be quiet, gentle and caring.
23. Ingen gør arbejdet for dig - det må du selv udføre. / Nobody does the work for you - you have to do it yourself.
24. Gud er allestedsnærværende og evig. / God is omnipresent and eternal.
25. En lille erindrer. / A little recollection.
26. Intet er uden en del af Gud´s bevidsthed. / Nothing is without a part of God's consciousness.
27. Enhver del af dit liv har udfoldet sig som det skal. / Every part of your life has unfolded as it should.
28. Frigør dig fra "gamle" vaner. / Free yourself from "old" habits.
29. Medspillere og modspillere. / Fellow players and opponents.
30. Livet kan være en skabende leg. / Liife can be a creative play.
31. Vertical og Horisontal værensplan. / Vertical and Horizontal Being Plan.
 
Alt er frit til kopiering - andet.  /   Everything is free for copying - other.